Hva er Javascript?

Javascript (JS) er et programmeringsspråk som er en av grunnstenene i moderne webutvikling. Selv om navnet skulle tilsi det har det faktisk ingenting med programmeringsspråket Java å gjøre. Nyere versjoner av Javascript vil bytte navn til ECMAscript på grunn av rettighetskonflikter med Oracle som eier rettighetene til Java-navnet. Den første versjonen av Javascript ble utviklet av Brendan Eich i løpet av et par dager, men har siden utviklet seg til å bli et svært viktig programmeringsspråk. Dette skyldes i hovedsak av at det er et språk det er lett å forstå.

I bunn og grunn er Javascript et programmeringsspråk som utføres på klientsiden – det vil si at koden tolkes og kjøres av din nettleser og ikke på en server. Nye rammeverk og utviklinger innen Javascript har gjort det til et språk som kan gjøre begge deler. I begynnelsen var JS for det meste brukt til å skape interaktivitet på nettsider, enten det var animasjoner eller endringer i nettsidens innhold. Dette ble misbrukt av mange, og JS har derfor fått et dårlig rykte. I dag kan man praktisk talt ikke benytte seg av nettet uten å bruke Javascript da de fleste moderne webapplikasjoner benytte det i en eller annen form.

hotnews