Fra CSS til SASS – Enkelt forklart

Dersom du har laget en nettside er du helt sikkert kjent med CSS – det er nemlig slik man definerer designet på en nettside ved hjelp av kode. CSS gir oss muligheten til å bestemme fonter, farger, størrelser og layout. Til forskjell fra programmering kan vi ikke benytte oss av funksjoner, variabler og dynamikk i CSS. Det kan derfor være frustrerende å utvikle CSS for større prosjekt, spesielt fordi en CSS-fil inneholder alt designet for hele siden. Det er ikke mulig å slå sammen flere filer til en, man kan gjøre dette i HTML-koden, men dette har ulemper i forbindelse med ytelse.

SASS er et verktøy for CSS, det er en såkalt pre-processor. Det vil si at det vi skriver i SASS gjøres om til CSS når vi lagrer-filen. SASS gir oss muligheten til å gjøre CSS-en vår dynamisk. Vi kan benytte oss av variabler, sammenslåing av flere filer og så videre. Dette er spesielt nyttig når vi skal designe responsive nettsider som gjerne inneholder ulik CSS for alle mulige skjermoppløsninger. Med SASS kan vi bygge såkalte Mixins som lar oss definere reglene for de ulike oppløsningene separat fra selve CSS-koden. Det finnes i dag mange ulike verktøy som ligner på SASS, men SASS var originalen.

hotnews