Progressive Web Apps – Gjør nettsiden om til en egen app

Etter at Apple lanserte AppStore i 2008 har bruken av mobilapper eksplodert og de er i dag en del av hverdagen vår. Dessverre er det slik at utvikling av dedikerte apper er kostbart, og det er ikke alltid det er nødvendig. Veldig mye av det vi gjør i en app handler om å hente informasjon fra nettet og vise det på en brukervennlig måte.

Utviklingen innen webteknologi de siste årene har gitt oss et nytt konsept, nemlig Progressive Web App (PWA). I korte trekk er en PWA en webapplikasjon som har visse tilpassninger slik at den kan installeres på en smarttelefon uten å gå via AppStore eller Google PlayStore. Koden til en PWA er også skrevet slik at det er mulig å bruke mye av appen uten internettilkobling, noe vi ikke kan gjøre med webapplikasjoner i nettleseren.

PWA-ene har vokst mye i løpet av de siste to årene som en følge av at flere rammeverk har fått støtte for de. En PWA henter det beste fra dedikerte applikasjoner og det beste fra webapplikasjoner og gir brukere et alternativ. PWA-er reduserer utviklingskostnadene for utvikling av web og mobilapplikasjoner da de kan gjøres i ett.