Trender innen webdesign

Akkurat som i all annen form for design blir man påvirket av trender innen sektoren. Disse trendene starter et sted, og i webdesign kommer de ofte fra nye muligheter man får i forbindelse med ny teknologi. Webdesign følger også de samme trendene man ser innen andre former for design for trykte og digitale medier.

Bruk av illustrasjoner

Illustrasjoner og animasjoner har tatt større plass innen webdesign i løpet av de siste årene. Dette har i hovedsak skjedd på grunn av bedre støtte for animasjoner direkte i CSS og støtte for vektorgrafikk i SVG-format. Dette følger også en generell trend med bruk av illustrasjoner innen trykk og reklame.

Med illustrasjoner er det lettere for et merke å lage et helt eget uttrykk og det er ikke rart at de har omfavnet muligheten til å benytte dette aktivt på nett.

Brutte linjer i rutenett

Da rutenettene først kom i webdesign ble de brukt ettertrykkelig, og mange sider så ganske like ut. Innen design sier man at man må kjenne reglene for å vite når man kan bryte de. Etterhvert har dagens webdesignere begynt å eksperimentere med design som bryter med disse tradisjonelle linjene. Dette skaper et nytt uttrykk og bryter med det man er vant til å se.

Ved å bryte linjer i et rutenett kan man skape «kaos» i ordnede forhold og dette kan være et nyttig virkemiddel til å formidle et budskap.

Utbredt bruk av sterke farger

I 2017 begynte vi å se at enda flere valgte å benytte seg av sterke farger i sine design. Sterke farger kan brukes til å skape kontrast mellom design og innhold. I tillegg har sterke farger blitt mer populært som følge av et økt fokus på tilgjengelig design. Det vil si design for svaksynte og lignende. Tidligere slet mange svaksynte med å skille innhold på nettsider fordi kontrastene var for små.

Mer interaktive design

Etterhvert som vi får større skjermer og høyere oppløsninger kan små detaljer fort forsvinne i mengden. En måte å løse dette på er å implementere mer interaktivitet i designet. Dette kan gjøres i form av subtile animasjoner og annen interaktivitet som hjelper til med å fange oppmerksomheten. Men som det meste annet innen design; Less Is More. Dersom man har for mye animasjoner vil det fungere mot sin hensikt og bli irriterende for brukerene fremfor å hjelpe til å understreke budskapet.

hotnews