De tre byggestenene i moderne webutvikling – HTML, CSS og Javascript

Dagens moderne nettsider er avhengige av tre byggestener slik at de fungerer i nettleseren du benytter deg av. I mange tilfeller vil disse filene bli genererert av et annet program eller et rammeverk, men de er nødvendige for at nettleseren skal forstå og vise innholdet på nettsiden.

HTML

HTML betyr Hyper Text Markup Language og er det øverste nivået på en nettside. I korte trekk benytter man HTML til å bygge opp strukturen på en nettside slik at nettleseren forstår ulike typer innhold på nettsiden, samt at vi kan gi ulike elementer navn og identifikatorer slik at vi kan referere til de ved hjelp av HTML og CSS.

Den nyeste versjonen av HTML hadde fokus på å gjøre internett mer tilgjengelig ved å implementere standarder for svaksynte og tunghørte. I tillegg ble det implementert standarder for multimedia slik at man ikke skulle være avhengige av tredjeparts programtillegg som Flash for å spille av multimedia og interaktivt innhold.

CSS

Cascading Style Sheets, eller CSS, er en oppfinnelse fra nordmannen Håkon Wium Lie og nederlenderen Bert Bos. Den første versjonen kom i 1994 og hadde langt mindre funksjonalitet enn slik vi kjenner CSS i dag, både Wium Lie og Bos er fortsatt med på å utvikle fremtidens CSS-standarder via W3s arbeidsgruppe. I hovedsak gir CSS muligheten til å definere designet på en nettside ved hjelp av ulike koder. Siden den første versjonen i 1994 har CSS kommet svært langt. I løpet av de siste årene er det kanskje muligheten til å bygge layouter ved hjelp av Flexbox og CSS Grid som har vært de største nyvinningene.

Javascript

Javascript er et programmeringsspråk som er svært utbredt på dagens Internett. Det finnes mange programmeringsspråk som benyttes til webutvikling, men til forskjell fra mange av disse utføres kode skrevet i Javascript direkte i nettleseren og ikke på en server. I dag er Javascript svært utbredt på nettet, og har på mange måter et ufortjent dårlig rykte på grunn av tidligere bruksområder. Inntil nylig ble Javascript i hovedsak benyttet til å manipulere innhold på en nettside etter at den hadde blitt lastet inn eller animasjoner og reklame. I mange år hadde derfor Javascript et dårlig rykte og mange valgte å skru det av i nettleseren. Siden begynnelsen av 2010-tallet har Javascript fått en ny oppstandelse ved hjelp av ulike rammeverk som Node.js, React og Angular. Disse rammeverkene har gjort det mulig for webutviklere å lage web og mobilapplikasjoner raskt og effektivt.

Disse rammeverkene kommer etter all sannsynlighet til å bli enda større i årene som kommer og Internett kommer til å bli mer avhengig av Javascript. Som nevnt tidligere er en av hovedfordelene med Javascript at man kan kjøre koden direkte i nettleseren, uavhengig av operativsystem, og dette gjør det mulig å lage applikasjoner som fungerer på tvers av enheter.

hotnews